Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ - страница 3
15. Фінанси
^ Україна. Закон.

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 2 червня 2011 року № 3462-VI / Україна. Закон // Голос України. – 2011. – № 122.- 8 липня. – С. 12-13.

// Орієнтир. – 2011. – № 30.- 3серпня. – С. 9-10.Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг: Закон України від 7 липня 2011 року № 3610-VI / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 146.- 11 серпня. – С. 17-20.

Бондарук, Т.Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування / Т.Г.Бондарук //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 162-169.

 1. 116.

Гоцуляк, С.М. Джерела фінансування оборотного капіталу /С.М.Гоцуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 135-141.Лиско, Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні / Н.А.Лиско // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 42-47.Луніна, І. Державні фінанси та інфраструктурні проблеми розвитку економіки / І.Луніна // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 46-56.Паєнтко, Т.В. Небанківські фінансові посередники та особливості оподаткування їхньої діяльності / Т.В.Паєнтко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 42-44.Семенченко, Н.В. Методологія фінансової оцінки діяльності публічних компаній та приватних корпорацій / Н.В.Семенченко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 32-34.Стефанюк, І.Б. Аналіз концепцій аудиту ефективності державних фінансів / І.Б.Стефанюк // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С.148-154.Харчук, Т.В. Сутність та значення фінансової стратегії і політики підприємства / Т.В.Харчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 48-49.Чередниченко, А.В. Особливості розвитку та причини успіху хедж-фондів у сучасній системі світових фінансів А.В.Чередниченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – 11. – С. 46-49.

^ 16. Державний бюджет
Україна. Закони.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 7 липня 2011р. № 3614-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2011. – №145.- 6серпня. – С. 14-16.

Григорська, О.С. Бюджетна політика у системі соціально-економічного розвитку суспільства / О.С.Григорська // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 59-61.Корсаков, С.С. Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів / С.С.Корсаков // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 69-79.Панасюк, Л.В. До питання про необхідність удосконалення дохідної бази місцевих бюджетів / Л.В.Панасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 45-47.

 1. 124.

Панченко, О.В. Розвиток програмно-цільового методу бюджетування відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України / О.В.Панченко // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С.80-88.Рибак, С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід / С.Рибак // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 40-45.Семенюк, 3.І. Механізм реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку / 3.І.Семенюк // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 53-59.Шиманська, О.А. Видатки бюджету як інструмент регулювання соціально-економічних відносин / О.А.Шиманська //Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 60-68.

^ 17. Податки. Збори
Україна. Закони.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України від 7 липня 2011 р. № 3609-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2011. – №144.- 5 серпня. – С. 10-15.Україна. Державна податкова адміністрація.

Про податок на додану вартість: лист Державної податкової адміністрації України від 26 травня 2011 р. № 14837/7/16-1517 /Україна. Державна податкова адміністрація // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 56.- 20 червня. – С. 23-24.

Баличев, Є.Ю. Регуляторний потенціал ПДВ в Україні та напрями його нарощування / Є.Ю.Баличев // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 24-33.Бутук, О. Спроби вирішення проблем регулювання у Податковому Кодексі України / О.Бутук // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 62-71.Волощук, P.Є. Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків / P.Є.Волощук // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 34-43.

 1. 134.

Мельникова, Л.О. Податок на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення в умовах упровадження Податкового кодексу України / Л.О.Мельникова // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 16-23.

 1. 135.

Олейнікова, Л.Г. Механізм адміністративного захисту прав платників податків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної податкової системи / Л.Г.Олейнікова // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 3-15.Остапенко, Л. Податкова реформа: перші підсумки /Л.Остапенко // Профспілкові вісті. – 2011. – № 26.- 30 червня. – С.10.Петечел, О.Ю. Види перевірок за Податковим кодексом України / О.Ю.Петечел // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 82-83.Податковий кодекс: від "А" до "Я" // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 125.- 13 липня. – С. 7.Про Податковий кодекс України: практика: Частина ІІ // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 69-70 (спецпроект).- 29 липня. – С. 4-178.Семенко, Т.М. Особливості розкриття інформації з податку на додану вартість у податковій звітності / Т.М.Семенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 11. – С. 53-55.

 1. 140.

Ткач, К.И. Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики / К.И.Ткач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 393-399.Юшко, С. Спрощена система оподаткування юридичних осіб: переваги та ризики застосування / С.Юшко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 60-71.Яковлєва, А.М. Напрями протидії податковому боргу /А.М.Яковлєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 240-245.

^ 18. Гроші. Грошова система
Гайдуцький, А.П. Макроекономічна оцінка грошових переказів як складової частини міжнародного ринку капіталу /А.П.Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 13-16.Ільницька, Н.М. Мобільні гроші як перспективний напрям розвитку інформаційних технологій у грошовій сфері /Н.М.Ільницька // Фондовый рынок. – 2011. – № 24. – С. 10-14.Мягкий, М.В. Перспективи і шляхи розгортання глобальної кризи грошей у ХХІ столітті / М.В.Мягкий // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 217-223.Особливості процесу карбування монет на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України / Ю.Кожуховський, М.Стародуб, О.Нога, В.Шуміхін // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – С. 15-18.

^ 19. Банки. Банківська справа
Бирук, В. Історія походження банкрутства та заходів щодо відновлення платоспроможності боржника / В.Бирук // Юридичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 59-62.Бобиль, В. Сучасні стратегічні напрями управління банківськими ризиками за допомогою капіталу / В.Бобиль //Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 12-22.Вовк, В. Теорії конкуренції та її особливості в банківській сфері / В.Вовк // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 56-66.Дубинский, А. Банкиры и их клиенты: чьи права важнее? /А.Дубинский, В.Пасочник // Фондовый рынок. – 2011. – № 23. – С.12-15.Кіреєва, К. Підвищення ефективності використання державних коштів за рахунок впровадження соціальних платіжних карток в Україні / К.Кіреєва // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – С. 28-31.Ковальчук, О.В. Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків / О.В.Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 51-58.Козьменко, С. Розвиток регіональних ринків банківського страхування: закордонний досвід / С.Козьменко, К.Багмет // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – С. 20-26.

 1. 156.

Козьменко, О.В. Використання структурного моделювання при дослідженні показників страхового ринку і ринку банківських послуг / О.В.Козьменко, О.В.Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 284-292.Куштим, В. Фазовий аналіз динаміки розвитку банків /В.Куштим, В.Ляшенко // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 83-94.Мазуренко, А.В. Банки на фондовому ринку: минуле, сьогодення та перспективи / А.В.Мазуренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 32-37.Мехтієв, Е.О. Банківський сектор у відтворювальних процесах / Е.О.Мехтієв // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 54-55.

 1. 158.

Партин, Г.О. Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення "тимчасового" та "проблемного" банків / Г.О.Партин, О.М.Крачковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 193-200.Патюта, І.М. Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України / І.М.Патюта //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 224-231.Савченко, Т. Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів /Т.Савченко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – С. 38-44.Серпенінова, Ю.С. Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку / Ю.С.Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 300-306.Слобода, А.Я. Динамічне резервування у міжнародній практиці регулювання банківського капіталу та перспективи його впровадження в Україні / А.Я.Слобода // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 24-28.Сугоняко, О. АУБ та "іноземні" банки: розбрат чи діалог? /О.Сугоняко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 11. – С. 14-16.Удод, К.С. Оцінка персоналу як елемент управління комерційним банком / К.С.Удод // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 233-237.Филюк, Г. Формування конкурентного середовища в банківському секторі / Г.Филюк // Банківська справа. – 2011. – №2. – С. 23-30.Хайлук, С. Аналіз зміни продуктивності діяльності вітчизняних банків на основі індексу Малмквіста / С.Хайлук //Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 3-11.Чортопруд, С. Ринок банківських послуг для приватних інвесторів у Російській Федерації / С.Чортопруд // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 6. – С. 30-33.Яницкий, А. Як вплинути на іноземні банки в Україні? /А.Яницкий // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 12. – С. 6-8.

20. Ціноутворення
Волошин, І. Ціноутворення роздрібних вкладів з урахуванням ризику перевкладення / І.Волошин // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – С. 32-35.Петрик, О. Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні / О.Петрик // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – С. 3-6.Правик, Ю. Антикризові важелі управління трансфертним ціноутворенням у банках України / Ю.Правик // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 31-43.

21. Валюта
Алексеев, А. Валютное регулирование: угрозы реальные и мнимые / А.Алексеев // Фондовый рынок. – 2011. – № 21. – С. 12-16.Круглик, С. Перегляд квот у Міжнародному валютному фонді / С.Круглик, О.Єременко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – С. 11-15.Мусієць, Т.В. Конвертованість національної валюти: позитивні та негативні наслідки для економік країни / Т.В.Мусієць // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 11. – С. 24-28.

^ 22. Фондовий ринок
Зінченко, Ф.А. Трансформація архітектури організованих фондових ринків розвинутих країн світу / Ф.А.Зінченко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 39-43.Тимонькіна, К.В. Вплив економічної концепції на вибір моделей регулювання фондового ринку / К.В.Тимонькіна //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 20-26.

^ 23. Цінні папери
Андрєєва, Г.І. Структура біржового ринку похідних цінних паперів і принципи його організації / Г.І.Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 183-187.Боринець, С.Я. Економічна природа та призначення державних цінних паперів / С.Я.Боринець, А.В.Могилко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 29-31.Горбуненко, Я.І. Проблеми інтеграції українського ринку цінних паперів / Я.І.Горбуненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 44-46.Кравчук, І.С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку паперів / І.С.Кравчук, В.Д.Юхимчук // Фондовый рынок. – 2011. – № 23. – С. 6-11.

 1. 185.

Кубліков, В.К. Інституційні аспекти довготермінової політики держави на ринку цінних паперів / В.К.Кубліков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 350-357.

^ 24. Кредит. Кредитна справа
Аманжаєв, Д.Г. Проблеми залучення довгострокових фінансових ресурсів та сек'юритизації при іпотечному кредитуванні / Д.Г.Аманжаєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 50-53.Микова, М.С. Банківське інвестиційне кредитування юридичних осіб в Україні / М.С.Микова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 208-216.Момот, О.М. Ануїтетний графік погашення кредитів: переваги та недоліки / О.М.Момот // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С.224-226.Петрина, В. Кредит в іноземній валюті: яка ліцензія потрібна? / В.Петрина // Юридичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 22-30.Підвисоцький, Я.В. Застосування механізму кредитно-дефолтних свопів у реальній економіці / Я.В.Підвисоцький //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 232-239.Терещенко, Г.М. Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні / Г.М.Терещенко, Ю.В.Топчій // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 128-139.

^ 25. Економічна криза


 1. 198.

Порошина, К.О. Наслідки кризових явищ в економіці /К.О.Порошина, В.В.Лакіза // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 382-388.Уманців, Ю. Фінансово-економічна криза як новітній виклик конкурентній політиці / Ю.Уманців // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 72-82.

^ 26. Економічне становище. Контроль економіки.

Управління економікою
Акімов, О.В. Реалізація державної транспортної політики в умовах глобалізації та інтеграції / О.В.Акімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 113-115.

 1. 203.

Головніна, О.Г. Дефляторна оцінка синергійності соціально-економічної системи на мікрорівні / О.Г.Головніна // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 167-171.Горбаль, Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки / Н.І.Горбаль, О.І.Дорош, Л.В.Іванець //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 310-314.Зборовська, О.М. Оцінка факторів впливу мікросередовища на логістичні витрати металургійних підприємств / О.М.Зборовська // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 24-27.Колєсніков, Д.В. Світовий досвід створення вертикально-інтегрованих структур у державному секторі економіки як елемента системи забезпечення економічної безпеки держави /Д.В.Колєсніков // Экология и промышленность. – 2011. – № 2. – С.7-13.

 1. 204.

Олексів, І.Б. Практика формування системи оцінювання діяльності підприємства із урахуванням інтересів груп економіко-управлінського впливу на українських підприємствах / І.Б.Олексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 83-89.Онищенко, А.М. Дослідження динаміки валового випуску продукції в умовах участі країни в механізмах чистого розвитку Кіотського протоколу / А.М.Онищенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 17-19.Онищенко, В. Модернізація як імператив розвитку України /В.Онищенко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 4-14.

 1. 209.

Рентабельність в системі показників ефективності стратегічного управління / Н.Ю.Кубіній, Ю.О.Дідович, В.В.Попович, М.Я.Касал // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 162-166.

27. Туризм
Балко, Р.В. Алгоритм створення територіальних туристичних кластерів / Р.В.Балко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 92-97.Горин, Г.В. Оцінка інвестиційної діяльності рекреаційно-туристичної сфери економіки Закарпатської області / Г.В.Горин //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 103-107.

 1. 222.

Темник, I.О. Стимулювання інституційно-інноваційного розвитку економіки України через реалізацію макропроектів міжнародного туризму / I.О.Темник // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 20-23.

28. Маркетинг
Войтович, К.В. Використання сценарного підходу для корегування значень елементів системи страхового маркетингу в умовах кризи / К.В.Войтович // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 38-44.Константинов, П.В. Інноваційні орієнтири маркетингової стратегії / П.В.Константинов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 11. – С. 21-23.

 1. 231.

Марущак, О.Я. Вплив кризи на маркетингову діяльність підприємств та поведінку споживачів / О.Я.Марущак, Н.С.Косар, Н.Є.Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 181-188.Савельєв, В.В. Стратегія глобальної маркетингової діяльності та етапи її формування / В.В.Савельєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 70-72.Сахаров, В.Є. Тлумачення, застосування і розвиток понятійного апарату: маркетинг інновацій та інноваційний маркетинг / В.Є.Сахаров, Ю.С.Мілютіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 122-129.

29. Лізинг
Грицино, О.М. Оподаткування операцій лізингу і оренди в Україні / О.М.Грицино // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 35-38.Кулиняк, І.Я. Форми реалізації управління лізинговою діяльністю на машинобудівних підприємствах / І.Я.Кулиняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 193-196.

 1. 235.

Подольчак, Н.І. Методичні рекомендації визначення платоспроможності лізингоотримувачів / Н.І.Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 200-210.

30. Торгівля


 1. 237.

Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель: Закон України від 8 липня 2011 року №3681-VI / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 141.- 4серпня. – С. 19.

Ананьєв, О.М. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки торговельного підприємства / О.М.Ананьєв, В.О.Івашків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 118-123.

 1. 238.

Ананьєв, О.М. Оцінювання і прогнозування економічної сталості торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки / О.М.Ананьєв, О.І.Белей // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 55-64.Гурнак, В. Реалізація комплексної програми утвердження України як транзитної держави / В.Гурнак, О.Ананченко, М.Гурнак // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 26-36.

^ 31. Міжнародна економіка
Мачок, Є.В. Основні етапи конвергенції промислових політик Євросоюзу / Є.В.Мачок // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 45-49.Ревуцький, С. Теоретичні засади щодо поняття та сутності розвитку світової економіки / С.Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 30-33.Сухоребська, О.Я. Розвиток світового ринку венчурного капіталу в умовах глобалізації / О.Я.Сухоребська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 388-393.

^ 32. Управління. Менеджмент

Антошко, Т.Р. Оцінювання механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності за критерієм вартості підприємства / Т.Р.Антошко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 56-59.Брадул, О.М. Генезис корпорацій: економіко-організаційний механізм формування / О.М.Брадул, О.Ю.Шоляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 124-130.005.591.4(043.3) Д33

Денисенко, С.В. Проблемні моменти моделювання бізнес-процесів з метою проведення подальшого реінжинірингу на базі стандартів IDEF та UML-моделювання / С.В.Денисенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 41-46.Журавльова, Т.В. Розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / Т.В.Журавльова //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 11. – С. 50-52.Кузьмін, О.Є. Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства / О.Є.Кузьмін, Н.Ю.Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 3-9.Логутова, Т.Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства / Т.Г.Логутова, Д.О.Дресвянніков //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 89-96.Матвійчук, Л.О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств / Л.О.Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 109-114.Отенко, В.І. Формування концепції стратегічного вибору підприємства / В.І.Отенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 374-381.Проскура, К.П. Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства / К.П.Проскура // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 115-121.

 1. 1.

Тимейчук, А.А. Розвиток стратегічного менеджменту у діяльності іноземних та вітчизняних підприємств / А.А.Тимейчук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 99-104.

 1. 10.

Цимбалюк, С. Професійний добір: етапи, суб'єкти, методи й технології оцінювання кандидатів / С.Цимбалюк // Довідник кадровика. – 2011. – № 7. – С. 72-78.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів


5433046957820543.html
5433078848337370.html
5433143754020268.html
5433322960309030.html
5433363204087892.html